Vanessa escort sex homosexuell massage madrid

vanessa escort sex homosexuell massage madrid

Det är inget min dotter ska veta förrän hon gif- sammanhang. Självklart kan tjejerna TEXT: HANNA själva ha en romantisk syn ter sig. WELIN på kärlek och äktenskap. Myten fungerar som föräldrakontroll, med syfte inpalivet Men de är också präglade av det kollektivistiska synsättet, där frågan om partligt rykte. JULIA ner ägs av gruppen. Peter Fällmar Andersson Telefon: Kalle Kniivilä har under det år som gått sedan dess rest runt på halvön, talat med tatarer, ukrainare och ryssar.

Han skildrar miljöer av spirande förhoppningar som nu har dränkts i en doft stank från sovjettiden. Han tar med läsaren till den gamla huvudstaden i Krimkhanatet, Bachtjisaraj, till Krims huvudstad Simferopol, till flottbasen Sevastopol, till badorter och landsbygd. Han återkallar minnet av en svunnen tid, den sovjetiska, och ger en otäck bild av mentaliteter som överlevt från sovjettiden. På bokens sista sida nämner Kniivilä att förlaget tack vare kritiska kommentarer drivit honom att skriva i Anton Tjechovs anda.

Den tjechovska grundstämningen av ironi och vemod präglar texten. Men när konflikterna på dagens Krim skildras med nykter saklighet går tankarna till den Tjechov som skrev om den ryska fångkolonin på ön Sachalin. Det är uppenbart att Krims öde är en del av den ryska historien. Frågan huruvida Krim rätteligen tillhör Ukraina eller Krim framstår som tragisk, ja felställd. Om dagens ryska och ukrainska stater hade varit fungerande demokratier som respekterar mänskliga rättigheter hade frågan varit lika absurd som om man frågat om Skåne rätteligen hör till Danmark eller Sverige.

Tjechov återgav stämningen i ett imperium på väg mot undergången, det gamla tsartida ryska. Idag handlar det om stämningar i det andra kapsejsade ryska imperiet, det sovjetiska.

Kalle Kniivilä vidgar sitt reportage från Krim till en analys av det mentala tillståndet i hela Ryssland och särskilt i maktens boning Kreml. Han täcker hela registret från flyktiga samtal med butiksbiträden och taxichaufförer till djupintervjuer med människor ur den postsovjetiska kultureliten. Dagens Ryssland är ett förvirrat samhälle. Krim ter sig som ett laboratorieexperiment för hur makthavare som ersätter politik och dialog med skräckpropaganda och våld kan skapa misstro, misstänksamhet och hat mellan enskilda människor och hela folkgrupper.

Kniivilä skildrar skräcklaboratoriet Krim inifrån. Han hakar på olika resonemang hos intervjuobjekten och lyfter deras funderingar från den anekdotiska nivån till allmängiltiga slutsatser. Boken för vidare den inkännande analysen från Kniiviläs förra bok, Putins folk. I den nya boken är nyanserna mörkare. Förvisso handlar det om ett imperium där dödsryckningarna lett till postum territorieutvidgning. Det bokförs som en framgång i Kreml.

Men erövringen av Krim kan bli en Pyrrhusseger. Brezjnevregimens invasion av Afghanistan år blottlade Sovjetunionens svaghet. Imperiet var en koloss på lerfötter. Hans tes är att Putins tidsmaskin kommer att bryta ihop eller explodera. Med andra ord, Krim kan bli ett nytt Afghanistan. Kalle Kniivilä lyfter i sin bok fram den tatariska dimensionen i historien fram till den första ryska annekteringen av halvön år Regimen Putin har emellertid skrivit ut tatarerna BOKEN Kalle Kniivilä Krim tillhör oss imperiets återkomst.

En blåsorkester hörs i bakgrunden när Vladimir Konstantinov från maktpartiet Enade Ryssland ger signal och den slutna lyftkranen börjar röra på sig. Krim har fått ersätta Kiev som det ryska rikets moder. Man får hoppas att Putins historierevisionism är ett löfte om att Ryssland inte ska försöka ta Kiev och återförena hela Ukraina med moder Ryssland.

Att skrivas ut ur Rysslands historia är ett bättre alternativ för Ukraina än att fjättras vid ett imperium som är i färd med att åstadkomma sitt tredje fiasko på hundra år. I slutet av boken, efter resorna kors och tvärs på Krim, är Kniivilä tillbaka i det Moskva där alla flygresor till och från den isolerade ryska exklaven numera måste både börja och sluta. Han samtalar med en framträdande företrädare för den nya medelklass som man, vid tiden för de-.

En tapper kvarleva från denna avlägsna tid som representerar ett alternativt Ryssland heter Irina Prochorova. Hon leder ett bokförlag i Moskva och är redaktör för Rysslands bästa litteraturtidskrift. Prochorova tillhör den sällsynta arten rysk oppositionspolitiker och är syster till affärsmannen Michail Prochorov som ställde upp mot Putin i presidentvalet Irina representerade brodern i tv-debatterna före valet.

Hon blev med sin lugna logik och skrämmande skarpa kunskaper [ ] en rikskändis Kniivilä och framstod som ett demokratiskt alternativ till Putin. Hon talar kritiskt om imperiesyndromet, som annekteringen av Krim har åstadkommit, om hur hennes landsmaninnor och landsmän av regimens propaganda har drivits in i en hysterisk patriotism mot en fond av isolationism och xenofobi av sovjetiskt slag.

Kalle Kniiviläs reportagebok om Krim slutar i tjechovskt vemod. Den överväldigande ryska majoritet som stöder Putin och annekteringen av Krim vill ha tillbaka den förlorade sovjetiska trädgården. Men författaren nämner också en sovjetisk satir i Tjechovs anda, romanen Ön Krim av Vasilij Aksionov svensk översättning Det är en kontrafaktisk historia om ett Krim som inte hamnade i Sovjetunionen efter inbördeskriget utan blev en demokratisk marknadsekonomisk exklav.

De vänster inriktade bland invånarna längtade efter det stora imperiets trygga famn, bad om stöd i Moskva och hamnade under en sovjetisk ockupation. Det som var dystopisk satir på sovjettiden har blivit tragisk verklighet idag.

Krim tillhör oss är inte en enkel rese berättelse. Boken är en essä, ett verk som med Krim och dess öde i fokus är ett sublimt J accuse mot en skandalös regim. Femton månader efter finalen på hans inkomstbringande avskedsturné meddelar han att han ska ut och lira igen.

Också du, min Jerry. Han sällar sig till en brokig samling artister som utannonserat sista chansen! Jerry Williams Man måste få lira heter nya showen. Premiär i Göteborg i september. Klart att grabben ska få åka till Götet. Jag tror att jag förstår hans resfeber.

Häromdagen promenerade jag till hans barndoms Solna, från Stockholm. Framme vid T-banestationen försökte jag orientera mig genom att titta på alla kartorna. Där beskrevs alla möjliga sätt att ta sig från orten, men inte någonstans kunde man utläsa vad man kunde göra om man stannade kvar. Han har det i blodet, fick det med mjölken från butiken på hörnet antar jag. De tittar rakt i kameran och ler, de två välsminkade barnen.

Bredvid dem, bilden på premien: En stereotyp bild av att flickor, så unga som åtta år, förväntas bättra på sitt utseende för att vara söta. Det menade reklamombudsmannen som innan jul fällde förlaget Stabenfeldt för könsdiskriminerande reklam. Långsökt och gripet ur luften, blev svaret från förlaget som menade att erbjudandet var anpassat efter målgruppens intressen.

Anpassat till litteraturintresserade flickor i åldrarna åtta till fjorton. Reklamombudsmannens fällning faller platt, straffet stannar vid ett uttalande på RO: Det finns nämligen ingen lagstiftning emot könsstereotyp reklam och således ingen lag emot könsstereotyp reklam riktad emot barn. Reklamombudsmannen är ingen statlig myndighet utan en organisation inrättad av företrädare för det svenska näringslivet. Ett tecken på läsförståelse? Dess beslut är endast vägledande, det kallas för reklambranschens självreglering.

Under vårvintern har Girl: Inte nog med smink som till exempel täckstift, nu får nya medlemmar också något som kallas för en social bok med titeln Tjej kul! Böckerna som ligger till grund för själva medlemskapet heter saker som Sköra hjärtan, Hemmakväll med tjejerna och Endast för tjejer. Böckerna har fokus på sådant som vi tjejer funderar över såsom känslor, relationer, vänskap och svek, informerar bokklubben på sin hemsida.

I Sverige finns det en handfull andra så kallade girl lit-klubbar och ungefär lika många bokklubbar som riktar sig till pojkar. Vad som gör det extra problematiskt är det faktum att läsning redan är den mest icke-jämställda kulturkonsumtionen bland unga.

År efter år visar statistik från SCB på glappet mellan flickor och pojkars läsvanor och ingen har egentligen svaret på varför det ser ut som det gör.

Intressant i sammanhanget är att när det kommer till kultur i form av musei-, konsert- och biobesök finns det enligt statistiken inga större skillnader mellan könen. Diskussionen om att införa en lag som förbjuder könsdiskriminerande och sexistisk reklam är ständigt återkommande.

En sådan finns redan i övriga nordiska länder och så sent som i höstas skrev Carina Ohlsson S ytterligare en riksdagsmotion i frågan. Flera statliga utredningar genom åren visar att en lagstiftning behövs. Att lagstifta emot könsstereotyp reklam kommer förmodligen inte att rätta till problemet med ojämställd läsning bland barn, men åtminstone kommer det förebygga att barnlitteratur sammankopplas med läppstift och mascara. Lite svagare statistik än väntat, bland annat från Tyskland, dämpade humöret.

Även de stora Europabörserna gick trögt. Världens börser väntar nu på USA: Svagare amerikansk statistik de senaste dagarna, nu senast ett ordentligt fall för nystartade husbyggen, gör att vissa bedömare tror att en höjning kan komma lite senare, kanske efter sommaren.

Mest sjönk mediekoncernen MTG, minus 3,8 procent, utan till synes någon särskild nyhetshändelse. Nedgången var bred och bland flera förlorare märktes Electrolux, minus 1,9 procent. De ledande Europabörserna gick åt olika håll. Hittills i år har nära anmälningar kommit in.

Det är en ökning med en tredje del jämfört med för ett år sedan. På ARN förväntar man sig att den senaste tidens strejker ska öka mängden klagomål ytterligare. Från årsskiftet och fram till i mitten av mars i år hade anmälningar kommit in till reklamationsnämnden från resenärer som inte kommit överens om ersättning med flyg- eller resebolag de anlitat. Förra året hade anmälningar kommit in under motsvarande period i början av året. Många ärenden handlar om att man krävt kompensation för inställda och försenade flygningar, säger Stefan Larsson på den avdelning på ARN som tar hand om reseklagomål.

Han tror att den senaste tidens flygstrejker på SAS och Norwegian kan komma att spä på ökningen ytterligare. Någon effekt tror jag att det kommer att ha på tillströmningen, säger han. Allmänna reklamationsnämnden prövar tvister mellan konsumenter och företag. Det beslut nämnden kommer fram till är en rekommendation om hur tvisten bör lösas. Under hela förra året ökade antalet klagomål som kom in på resor till ARN med drygt 20 procent till stycken.

Ärendena gäller framför allt flygresor och paketresor. Reseavdelningen fick under ta emot flest anmälningar. Huvudregeln enligt en EUförordning är att en resenär som drabbas av inställda eller försenade flygningar alltid har rätt till någon form av assistans från bolaget. Det handlar till exempel om sådant som mat och dryck när man väntar, hotellkostnader om man måste övernatta eller ombokning eller återbetalning av biljetten, säger Maja Lindstrand, jurist på Konsumentverket.

Möjlighet finns även att få annan ekonomisk ersättning, till exempel för förlorad arbetsinkomst. Undantag finns, bland annat olika tidsgränser när det gäller återbetalning och ombokning. Ett annat undantag är om det rått extraordinära omständigheter som flygbolaget inte kunnat påverka. Vad som ska betraktas som en sådan är en vanlig tvistefråga. Flygbolaget har bevisbördan, de måste bevisa att det är en extraordinär omständighet, säger Maja Lindstrand.

En flygstrejk betraktas inte automatiskt som en sådan omständighet. Blir det en tvist kan den prövas av ARN. En bedömning görs alltid i varje fall, därför kan man inte med säkerhet säga i förväg att passageraren inte har rätt till kompensation, säger Maja Lindstrand. Flygbolaget ska stå för kostnaderna. I vissa fall kan man också ha rätt till annan ekonomisk ersättning. I samband med den senaste tidens strejk på Norwegian granskade Konsumentverket flygbolagets hemsida och hittade felaktig information.

Enligt KO stod där att passagerarna själva ska betala för mat, dryck och hotell och först efteråt få pengar tillbaka för utläggen, något som enligt Konsumentverket strider mot rådande EUförordning. Dessutom skriver bolaget att strejk är en extraordinär omständighet och att kompensation därför inte utgår.

Norwegian säger i sitt svar till Konsumentverket att man nu gjort vissa ändringar i informationen, men står fast vid att strejken är en extraordinär omständighet. Nu ska KO avgöra om man ska gå vidare med en stämning mot Norwegian som då riskerar kronor i vite.

Vi ska ta ställning till hur vi ser på deras svar och om vi behöver kompletterande information, säger Maja Lindstrand. Sedan domen mot männen bakom fildelningssajten The Pirate Bay har fildelare krävts på miljontals kronor i skadestånd. För mer information ring alt Tidigare dömdes svenska fildelare bara i undantagsfall att betala skadestånd - de flesta fick villkorligt eller dagsböter.

Men nu har det skett ett trendbrott, enligt en genomgång av Dagens Nyheter. Det senaste året har sex personer dömda för fildelningsbrott krävts på sammanlagt 49 miljoner kronor. Ett fall avgjordes i december , då en person dömdes att betala 4,3 miljoner kronor för att ha delat filmen Beck Levande begravd. De nya skadeståndskraven hänvisar till hovrättsdomen mot grundarna bakom sajten The Pirate Bay.

De fyra männen dömdes , förutom till fängelse, att betala skadestånd på 46 miljoner kronor. Enligt Henrik Pontén, jurist på Rättighetsalliansen, före detta Antipiratbyrån, som företräder filmbolagen markerade domen en brytpunkt i debatten. Han menar att det inte handlar om en offensiv från filmbolagens sida, snarare om en normalisering i synen på upphovsrättsbrott.

Kreatörerna förlorar enorma belopp och det blir tydligt vid rättegångar. När problematiken ökar bör beloppen göra detsamma. TT 4 Vid midnatt inleder Lufthansas piloter en 24 timmar lång strejk som påverkar i första hand korta och medellånga flygningar.

Svenska resenärer som har bokat Lufthansa-biljetter till och från Arlanda och Landvetter med destination München och Frankfurt, uppmanas att höra av sig till bolaget, via hemsidan eller per telefon.

Några av avgångarna kommer att beröras men uppgifter som bolaget tidigare meddelat Swedavia om att samtliga flygningar till och från Sverige kommer att ställas in är felaktiga. Strejken handlar om möjligheten för det tyska flygbolagets piloter att gå i förtida pension. För närvarande kan piloterna gå i pension vid 55 års ålder och ändå fortsätta få 60 procent av sin lön utbetald fram till dess att de fyller 65, som är den lagstadgade åldern för pension.

Lufthansa vill nu riva upp pensionsförmånen. Lufthansas två dotterbolag, lågprisflygen Germanwings och Eurowings, påverkas inte av strejken. Bo i enkelrum för dubbelrumspris Allt detta ingår: Fri tillgång till spa-avdelning samt konferenslokal, Priser exklusive moms per dygn. Ett härligt boende kring en stor trädgård. Konferenslokaler för upp till deltagare. Restaurang med underbar mat och skön, avslappnad atmosfär. Bar med stort urval av livets goda. Och allt detta mitt på Ven med hav, gudomlig natur och fantastiska upplevelser runt knuten.

Vi lovar att ta väl hand om dig. Ny Stjärna på Konferenshimlen Vissa säger att det är maten, avskildheten och de natursköna omgivningarna som gör Villa Thalassa till vad det är. Vi anser att det är du, gästen, som står i centrum. På Villa Thalassa finns konferenslokaler anpassade till era behov. Våra lokaler rymmer sällskap från 2 till 80 personer. I den vackra huvudbyggnaden finns konferensrum, restaurang, lounge och utomhusterrass. Våra hotellrum är nyrenoverade, rökfria, stilfulla och väl genomtänkta.

Större sällskap 35 eller fler övernattande gäster erhåller exklusiv tillgång till hela anläggningen. Dag Hammarskjölds väg Helsingborg. Vi ger dig ÅtervinningsGaranti och ser till att allt återvunnet papper blir till nya produkter vid något av våra svenska pappersbruk. Genom återvinning minskar vi elanvändningen vid papperstillverkning med 70 procent. Fortsätt lämna din tidning så gör vi resten av jobbet! Läs mer på återvinningsgaranti. A -0,9 , ,3 ,6 ,, , ,8 81 Hufvudst.

C , ,5 ,1 ,8 Husqvarna A -0,75 62,25 63,35 61,6 62,1 62,, ,8 37, ,8 Husqvarna B -0,9 62,45 63,4 61,6 62,35 62,, ,8 ,8 68,3 36,7 ICA Gruppen -3,7 ,1 , ,9 ,, ,4 ,4 ,9 ,3 Industriv. A -1,2 ,9 ,2 ,5 ,6 ,, ,8 80,5 ,7 ,2 Industriv. Anmälan Aktieägare som vill delta i årsstämman ska: Uppgifterna används endast för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt insändas i original tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar. Formuläret finns också tillgängligt på Nedermans hemsida, Förvaltarregistrerade aktier De aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden i eget namn.

Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd den 16 april , vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren om detta.

BL Lån 1, Dragning Lånebel. BL Lån 2, Dragning Lånebel. B -1,3 40,7 40, , Midsona A , ,3 Midsona B -0,2 31,5 31,5 31,8 2,4 39,3 27,5 Midway A -0,6 16, ,2 0,1 20,4 13,5 Midway B ,2 15,6 18,9 13,2 Moberg Pharma -1, , ,25 26,2 MQ -0,1 39,4 39,1 39,4 ,6 39,7 21,8 MSC 0,04 1,79 1,75 1,79 11,7 2,53 1,5 Multi-Q 0,01 1,03 1,03 1,05 60,2 1,22 0,63 NAXS 0,75 53,5 52,5 54 0, ,5 Net Insight -0,03 3,33 3,3 3,33 ,7 3,85 1,42 NeuroVive -1 50,5 50, ,4 Nordic Mines - 0,03 0,02 0, ,3 0,33 0,02 Note -0,05 10,65 10,6 10,65 ,2 10,85 6,1 Novestra , Novotek 0,2 17,6 17,6 17,8 1,7 19,2 11,5 NSP B ,7 18 0,1 21,9 11,45 Odd Molly -0,1 45,4 44,1 45 0, Opcon -0,02 0,66 0,66 0,,8 1 0,33 Ortivus A 0,1 6,6 6,5 6,6 1,2 10,4 5,7 Ortivus B -0,05 5,55 5,3 5,5 5,2 8 4,5 PA Resources -0,01 1,23 1,21 1,23 68,8 11,25 1 Partnertech -0,1 21, ,3 22, ,9 Poolia -0,15 11,85 11,1 11,85 1,1 14,5 9 Precise Biom.

B - 4,69 4,41 4,69 4,4 7,9 4,06 Trigon 0,02 1,05 1,03 1,05 ,1 2,88 0,66 Uniflex B -0,2 24,7 24,3 24,7 19,2 36,1 19,6 Venue Retail -0,3 14, ,35 18,4 33,02 13 Vitec Software 2, ,5 Xano B , ,1 ,5 91,25 ngms equity AIK Fotboll B -0,02 1,65 1,64 1,65 3,5 2,3 1,2 Crown Energy -0,09 4 3,7 4,04 11,4 11 3,42 Glycorex B 0,01 2,5 2,4 2,5 79,7 4 2 Guideline Geo -0,05 9,6 9,25 9,6 7,3 15,9 8 LifeAssays B - 0,19 0,19 0, ,9 0,15 NGS Group , Obducat B -0, ,25 9, Paynova - 0,56 0,56 0,59 ,6 0,87 0,31 SBC 0,5 24,5 23,6 24,5 0, ,76 Sotkamo Silver -0,3 5,2 5,2 6 10,46 3,5 FirSt north Arcoma -0,25 11,7 11,6 11, ,15 Arctic Gold -0,01 0,42 0,36 0,39 2 0,94 0,21 senast ast kurs kurs tal högst lägst Auriant Mining - 2,35 2,26 2,35 35,6 8,9 2,3 Avtech Sweden 0,1 8,55 8,4 8,5 ,3 10 1,64 Axichem A -1,5 10,5 10,1 10,5 13,5 27,8 8,65 aktietorget Bayn Europe -0,2 6,95 6,8 7 2,5 14,95 6,85 Betting Promo.

Pre - ,5 ,5 ,5 1,3 ,5 ,5 Oscar Propertie -1 33,8 33,8 34,1 12,2 38,5 22 Pallas - - 0,77 0,8 1,57 0,5 Paradox Enter. Enviro -0,25 6 5,9 6 8,1 20,5 5 Scandidos - 6,6 6,5 6,6 3,3 17 5,85 Serendipity Pf, -2,25 99,25 99,25 99, Shamaran -0,03 0,66 0,66 0, ,4 2,62 0,68 SJR 1, , , ,5 Skåne-Möllan Skånska Energi ,75 0,2 67,75 48,5 Smarteq B - 0,17 0,17 0,18 ,4 0,57 0,08 Sportamore -0,1 39,4 39,1 39,4 3, Sprint Bioscien -1,4 30,7 30,4 30,7 ,3 34,9 10,5 Starbreeze -0,35 7,85 7,8 7,,7 12,35 5,3 Stille 2,15 13,35 11,5 13,3 1,5 16,3 7,6 Stresscompany -0,09 2,85 2,85 2, ,3 Tagmaster B - 0,93 0,85 0,93 ,3 1 0,45 Torslanda Prop.

Stabiliz - 0,4 0,35 0,4 Biolight -0,02 0,41 0,39 0,41 Exeotech Inv - 0,33 0,3 0,39 Fint - 0,12 0,11 0,12 Fortnox 0,1 10,8 10,7 10,8 Free2move -0,01 0,04 0,04 0,05 Hyresfast.

Aktiekurs genom vinst enligt prognos. Försi ,02 3,6 Strat. Lagom ,,1 10,8 Strat. Modig ,,1 11 AMF Aktief. Energy 19,44 1,8 2,4 W. Financl 22,02 0,3 12,2 W. Gold 23,49 0,7 4 W.

Aktiv 5 ,75 0,5 8,8 Pen. Aktiv 6 ,33 0,7 12,2 Pen. Aktiv 7 ,44 0,7 12,3 Pen. Aktiv 8 ,68 0,7 12,2 Realräntef. Senast kända värden anges. U Income Inc denna andelstyp ger utdelning. A Accumulated Acc denna andelstyp ger inte utdelning. Grafisk design och illustration av Dan Jonsson. Black mirror, fotografier av Eric Antoine. Övrigt 4 Vad är Capoeira? Men vem var hon egentligen? Kl 19, Landskrona teater. Övrigt 4 Taizémässa, kl Föredrag 4 Jordens salt, biskop Johan Tyrberg om människans kallelse att leva i världen, kl 19, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen Författarbesök, med Petter Lidbeck som ligger bakom deckarserien Tre tjejer, med Pella, Siri och Tyra i huvudrollerna, kl 18, Idé A Drottninghög, Blåkullagatan 5.

Barn 4 Sagodetektiven Isadora, och kattmysteriet, för barn mellan 3 5 år, kl Film 4 Röda kvarn, Leviathan kl Övrigt 4 Familjekväll, med vardagsgudstjänst, mat, roligheter och överraskningar, kl 17, Allerums kyrka, Allerums kyrkväg 3 anmälan till annica. Kom ihåg fotografens namn. Du ska byta ut en bokstav i taget.

Alla ska bytas ut. Flera lösningar är möjliga. Fyll i de tomma rutorna så att du får tre lodräta och tre vågräta ord. Koka upp vatten och salt i en kastrull. Skala och hacka lök. Hetta upp 2 msk olivolja i en gryta och bryn löken mjuk utan att den tar färg, ca 2 min.

Strimla purjolök den vita delen. Skär morötter i slantar och lägg ner i grytan tillsammans med purjolöken. Skär zucchini i 1 cm stora tärningar. Tillsätt linser, krossade tomater, kokosmjölk, 2 dl vatten, tomatpuré och zucchinin i grytan. Krydda med ingefära, spiskummin, buljongpulver, ¾ tsk salt och ½ tsk peppar. Låt koka ca 15 min tills linserna är mjuka. Strimla kål och skär äpple i skivor.

Lägg i skålen och ringla över 2 olivolja, vitvinsvinäger, ½ krm salt och 2 krm peppar. Varje siffra får endast finnas en gång per rad eller 3x3-ruta. Omkring heter Edvard, cirka kallas så eller har det som första förnamn.

Endast har det som tilltalsnamn eller första förnamn. Modigast är den som vågar visa sig som man är. Han levde på talet och har haft stor betydelse för gudstjänstens utformning i både öst- och västkyrkan. Han var först med att sammanställa vilka bibeltexter som skulle läsas vid olika gudstjänster och står även bakom firandet av palmsöndag, skärtorsdag och långfredag. Weiron Holmberg är mest känd för sin roll i Sällskapsresan, men han är mest stolt över rollerna på Folkteatern i Göteborg.

Han skrattar bäst åt sig själv 4 Skådespelaren Weiron Holmberg fick sitt genombrott som suputen i komedin Sällskapsresan. Men han har en allvarlig sida som inte är att skratta åt, ett glödhett politiskt engagemang. Ingenting hade dock blivit av om han inte slutat med alkoholen. Bland en lång rad kultförklarade komedier har skådespelaren Weiron Holmberg gjort sig folkkär i sin genombrottsroll som Robban i Sällskapsresan , ständigt letande efter Pepes Bodega.

Vissa likheter mellan honom och rollfiguren finns, medger han. Båda är kompisar med alla, bullriga och tar plats. Och båda har humor. Det har man i blodet som göteborgare. Glimten i ögat är väldigt viktig i livet. Att ta sig själv på för stort allvar är löjligt. Jag skrattar både med och åt mig själv annars är det ingen idé att vara, säger han på sjungande göteborgska i sin lilla hyresetta. Fastän 35 år har gått kan folk till leda upprepa Robbans replik och ropa hallå invalido.

Men Weiron Holmberg tycks ta uppmärksamheten med jämnmod. Jag svarar tjena, tjena. Jag är ganska lugn och rätt balanserad av mig. Jag har varit med om så mycket så jag har råd att bjuda på mig själv. Men blir folk för närgångna kan även jag fräsa ifrån. Man måste kunna freda sig. Bakom skämtlynnet finns ett allvar. Ett gammalt, men välbehållet politiskt engagemang utan beröringsskräck med ordet kommunist.

Solidaritet och rättvisa är honnörsorden, kapitalism ett skällsord. Man måste sträcka ut en hand och hjälpa en kompis, säger han med glöd som motar bort tanken på att skämta om hans roll som Biffen, ärkekapitalisten Wall-Enbergs underhuggare i filmerna om Jönssonligan. Glöden har spår ända till uppväxten i Göteborgs arbetarkvarter Gamlestan.

Vi hade fantastisk sammanhållning. På nära håll var storasystern till stor hjälp med skolarbetet, och med att bibringa honom dansens grunder. Som åring kunde han dansa allting. Då var det dags att säga adjö till skolan, systern och föräldrarna och bli sjöman. Jag ville se världen! På den tiden fanns inga sällskapsresor. Att gå till sjöss var enda sättet att ta sig hemifrån utan pengar.

Tio år senare hade han återigen fast mark under fötterna. För att försörja sin nyfödda dotter efter ett kapsejsat äktenskap arbetade han som styckare på ett slakteri.

Flaskan dövade saknaden efter sjön. Först som åring kom den stora vändpunkten. Då hade han testat skådespelaryrket i några år och nästan dukat under av dubbla jobb och alkohol. Kullavik söder om Göteborg. Dottern Lena och barnbarnen Lindi och Patric. Ska bara gå ut med de närmaste och käka en bit mat. Jag begriper inte att jag har blivit så gammal. Trodde inte att jag skulle klara Slutar du inte att dricka nu så dör du. Han får syn på en lapp från en nykter kompis med telefonnummer till Fria Sällskapet Länkarna och fattar ett livsavgörande beslut.

Nu har jag inte druckit på 37 år, inte en droppe! Annars hade jag inte levt. Efter två år som nykter fick han sitt stora genombrott i Sällskapsresan. Det var jävligt trevligt att spela in filmen, men det är aldrig någon som talar om alla roller jag gjorde på Folkteatern i Göteborg. Ändå var det på scen som jag visade vad jag kunde. Skänk en minnesgåva på cancerfonden. Han var född i början på talet, amerikanska medier är osäkra på det exakta födelsedatumet.

Dödsorsaken är inte heller klarlagd. Under sin karriär producerade Wilson flera viktiga amerikanska punkskivor, bland annat The Adolescents debutalbum från och Dead Kennedys Plastic surgery disasters från Mest känd är Thom Wilson för sitt arbete med The Offspring. Han producerade gruppens tre första studioalbum däribland Smash från , skivan som förvandlade det perifera punkrockbandet till en miljonsäljande världssuccé. Han vann den totala världscupen , trots att han inte körde fartgrenar.

Hans 86 förstaplatser i alpina världscupen gör att han står i särklass. I vår deltar han i tv-programmet Let s dance. Cervantes kvarlevor hittades efter år 4 Spanska experter har efter idogt sökande hittat kvarlevorna av Miguel de Cervantes Saavedra, författaren bakom klassikern Don Quijote, riddaren av den sorgliga skepnaden, nästan år efter hans död.

Francisco Etxebarria, som leder undersökningarna, säger att experterna är säkra på att ha identifierat vissa kvarlevor av Miguel de Cervantes.

Det har varit känt att Cervantes begravdes i en kyrka i Madrid-stadsdelen Las Letras , men när kyrkan byggdes om flyttades hans stoft till den nya byggnaden. I samband med detta försvann kvarlevorna. En grupp på 30 experter har under det senaste året arbetat med utgrävningarna efter författaren. Han befann sig fritt svävande i rymden utanför rymdfarkosten Voschod 2 under tolv minuter, förankrad med en vajer. TT Tony Irving gör krogshow i Stockholm 4 I höst byter Tony Irving ut jurystolen i Let s dance mot en röd konferencierkavaj i den extravaganta kabarén Wild thing about love.

Som den utmanande Mr Red ska han presentera burlesk, dans och divor allt inramat som en dekadent Moulin Rouge-show. Kabarén har premiär den 16 oktober i Metropol Palais salonger i Stockholm. Hipp hipp hurra Anette på din dag! Tack för blommors mångfald och presenter av olika slag samt gåvor till Svenska kyrkans internationella arbete och Aira, sjukhuset i Etiopien, Ssenyange Education center i Uganda.

Alla förgyllde ni min dag som jag kommer att minnas resten av mitt liv. Tack för det fantastiska arbete som ni alla gör för vår Ulla. Det är helt otroligt vilket engagemang och empati ni har för vår älskade mor. Ni är alltid så positiva när man ringer eller kommer och besöker henne och mor är alltid på gott humör tack vare er. Ni är ett föredöme inom svensk äldrevård och bättre kan det inte bli. Ett hav av rosor från tacksamma barn Annika, Åke och Jan.

Anmälan om deltagande till Jörgen tel: Vår älskade Mamma, Svärmor och Mormor har idag stilla insomnat Svalöv den 13 mars Lisbeth och Sven Ingvar Nils, Fredrik Helene och Ulf Moa, Holger, Anna Släkt och vänner Minns mig som jag var en gång Då livet sjöng en glädjens sång Minns de tankar som jag tänkte Minns den kärlek som jag skänkte Begravningen äger rum i Svalövs kyrka fredagen den 10 april kl Efter akten inbjudes till Forslidsgården.

Anmälan till Bröderna Perssons Begravningsbyrå tel eller senast den 8 april. Anmälan till Bröderna Perssons Begravningsbyrå tel eller senast den 23 mars. Ett varmt tack till Hemvården, Mörarp. Plockade fram en vinyl med den amerikanska supergruppen Manhattan Transfer. Sommaren engagerade jazzprofilen Holger Sönne just Manhattan Transfer för ett framträdande i Sofiero slottspark.

Själv ingick jag på pappret i mottagningskommittén. I själva verket var jag förklädd journalist eftersom gruppen inte hade för vana att snacka med murvlar. Tre limousiner skaffades fram och min kompis och jag hoppade in i den ena för färd mot Kastrup. Jag missade baksätet vilket satt betydligt längre bak än i min Ford Escort. Vid läkarbesöket tre dagar senare visade det sig att jag stukat svanskotan. Hursomhelst, vi kom iväg och personalen på färjan tittade storögt när vi körde ombord.

Men det var inget mot vad ett gäng småländska pensionärer på Gnosjöbussen gjorde. Tanterna slet snabbt fram sina laddade Instamatic-kameror och intog skjutläge. Vår privatchaufför öppnade dörren och ut klev två långhåriga orakade ynglingar ja, det var då, det. Inget att ta kort på, mumlade en småländska och stoppade ner kameran. Efter att nära orsaka ett antal seriekrockar på motorvägen, kom våra ekipage fram till Köpenhamns lufthavn. De var även kända för sina divafasoner. Först in i vip-rummet klev Alan Paul med sin lilla dotter Arielle uttalas som tvättmedlet.

Han mönstrade min menige figur och gav, likt en marinkårssergeant, omedelbart ordern: Spring direkt och köp blöjor till min dotter! Snacka om att spela Allan Tog ett snabbt ögonmått på ungen och kutade iväg till en av Kastrups butiker allt för att göra den store till viljes. Med blöjor i fel storlek. Den världskände artisten skakade argsint på huvudet och jag blev rädd för en sekund dels för att han skulle slå mig på käften och dels för att han skulle ställa in kvällens konsert.

Men han klev in i limousinen muttrande fuck Switzerland. Ställde i smyg tre frågor till Cheryl Bentyne och fick svar. Konserten blev lysande och utökade min meritlista. Jag menar vem har haft den äran att köpa blöjor till Alan Pauls dotter? Men ta reda på vad som gäller innan du ger dig hän.

En del går bra att plocka andra får du inte röra alls. Blåsippor, gyllengula gullvivor och vitlöksdoftande ramslök. Beundra gärna, men se till att hålla fingrarna i styr. De är, liksom en rad olika växter, fridlysta antingen i hela landet eller i vissa län. Ta reda på vad som gäller där du befinner dig. Blåsippan är förbjuden att gräva upp i hela Sverige och i vissa län får man inte heller plocka den, säger Didrik Vanhoenacker, jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet.

Liljekonvalj går bra att plocka men absolut inte gräva upp. Gullvivan är helt fredad i Skåne, Hallands och Örebro län, och får inte plockas alls där. Den blå violetta backsippan ska Blåsippan får inte plockas i Skåne. Den är fridlyst i hela landet och man får inte röra den alls. Att plocka fram spaden för att få med sig en sådan planta hem vore definitivt ett lagbrott. Det gäller de arter som skulle kunna bli föremål för kommersiell försäljning.

Det är ju snygga växter så man kan misstänka att folk skulle vilja ha dem i trädgården. Tussilago och vitsippor är safe att plocka i hela Sverige, och de håller sig ganska bra inomhus också. Vi reserverar oss för slutförsäljning. Minst ett av auktionsföremålen skall ha en värdering på minst SEK. För delta i tävlingen så måste du även svara på en fråga samt ange en motivering till varför just du skall vinna tävlingen. Deltagandet kräver att du har ett kundnummer hos Lauritz.

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Se fullständiga tävlingsvillkor på Lauritz. Det är ett entusiastiskt tonläge med fokus på vad man vill göra. Yvonne Fogelström, verkställande ledamot för Nyföretagarcentrum Skåne nordväst med anledning av att Landskrona tar ett rejält skutt på den årliga Nyföretagarbarometern. B3 Så här ska det se ut på Jönsaplan när hotellet och flerfamiljshuset står klara, kanske sommaren Vy från Nyhamn. Peter Billquist, vd för exploatören Paulssons fastighets AB, tror på byggstart redan i slutet av året.

Som tidningen berättade redan sommaren finns samarbetsplaner mellan Hotel Öresund och Paulssons om ett byggprojekt för Jönsaplan. Hotellet vill flytta från nuvarande fastighet till en nybyggd på Jönsaplan. Nu har de planerna tagit ett stort steg framåt i och med att ett förslag till exploateringsavtal har tagits fram. Det ska snart upp till kommunstyrelsen för godkännande. Enligt avtalet ska Paulssons bygga både ett hotell med rum och ett flerfamiljshus med cirka 40 lägenheter på Jönsaplan.

Avtalet mellan Paulssons och kommunen valde de inblandade parterna att berätta om på en presskonferens vid den nybyggda Peter Brobergs bro som leder från Jönsaplan till Nyhamn. Bara ett längre stenkast därifrån på just Jönsaplan serverar den ideella föreningen Malvan måltider till fattiga. Så vad händer med Malvan?

Det pågår ett arbete om ny lokal, säger kommunalrådet Torkild Strandberg FP. Det finns alternativ, men kanske inte mitt i centrum, säger tillförordnad stadsbyggnadschef Johan Nilsson. Men det var kanske inte just om sådant man ville tala om på presskonferensen, utan hellre om hur bra projektet är för Landskrona. Om behovet av ett stort, centralt beläget hotell och att turister kommer att lockas till hotellets spa-anläggning.

Att Jönsaplan ska bebyggas har varit klart i flera år, men planerna gick i kras när förra exploatören, JM, Löper allt på som det ska kan allt stå klart sommaren Peter Billquist, vd för Paulssons fastighets AB. Några fler intressenter har inte funnits. Hotellet ska när och om det blir klart bestå av två huskroppar i vinkel samt ett bostadshus, också det i vinkel. Men för att det ska ske måste hela den gamla Venterminalen rivas.

Hotellet och bostadshuset ska ha fyra våningar samt en indragen femte. Det är på den femte våningen hotellet ska ha spa-avdelningen. Paulssons vd Peter Billquist, tidigare stadsdirektör i Landskrona och väl bekant sedan tidigare med många av Landskronas politiker och tjänstemän, säger att byggstart kan ske redan i slutet av det här året. Löper allt på som det ska kan allt stå klart sommaren , säger han. Han uppskattar kostnaden för hela byggprojektet till miljoner kronor.

På Nyhamn har det dock inte varit helt lätt för byggbolagen att få sålt alla lägenheter. Billquist säger sig dock inte vara orolig. Nej, men det är marknaden som styr. Det är redan 14 som anmält sitt intresse för en lägenhet, säger han.

Bolaget ska betala kommunen 21,4 miljoner kronor för marken men då ska kommunen stå för ombyggnaden av kajerna. I fjol ökade antalet nyregistrerade företag i kommunen med 24 procent.

Jämfört med landets tio högst placerade kommuner så har endast Vellinge haft en procentuellt bättre utveckling än Landskrona. Det handlar om antalet nyregistrerade företag i staden, som i fjol ökade med nästan 24 procent från företag till totalt företag jämfört med Samtidigt klättrar Landskrona på rankningslistan, från plats till 74 bland kommuner i landet. Det visar den senaste upplagan av årliga Nyföretagsbarometern som tas fram av Nyföretagarcentrum i samarbete med Bolagsverket.

Vi kan konstatera att Landskrona har en väldigt positiv utveckling och bra fart. Det är ett entusiastiskt tonläge med fokus på vad man vill göra, säger Yvonne Fogelström, verkställande ledamot för Nyföretagarcentrum Skåne nordväst. Hon pekar på att staden i fjol anställde en tillväxtoch näringslivschef, Anna Classon.

Enligt Yvonne Fogelström ger detta en tydlig bild av att Landskrona jobbar seriöst med näringslivsfrågor. Anna Classon tillträdde visserligen så sent som i höstas och har inte riktigt hunnit sätta sitt avtryck, men det är ändå ett positivt värde för staden att ha en näringslivschef, säger hon. Förändring jämfört med Beträffande fjolårets ökning av nya företag är det dock oklart vilken bransch inom stadens näringsliv som har agerat draglok.

Vi har funderat på om det möjligtvis hänger samman med nya företag med en naturlig relation till den starka varvsindustrin, bland annat Oresund Heavy Industries. Men vi ser inte den kopplingen, utan det är i stort sett alla sorters företag som har startats i Landskrona, säger Yvonne Fogelström. Samtidigt manar hon till viss försiktighet kring tolkningen av siffrorna i Nyföretagarbarometern. Framförallt med anledning av ändringar i aktiebolagslagen, som trädde i kraft i slutet av Sedan dess har mindre bolag ingen revisorsplikt och kravet på aktiekapital vid bolagsstart har sänkts från till kronor.

Yvonne Fogelström menar att effekterna av detta kan ha hängt kvar i några år och påverkat statistiken. Exempelvis kan flertalet personer under en period ha valt att omvandla sina enskilda firmor till aktiebolag, vilket ger ägaren en mindre personlig risk.

Och varje sådan omvandling statistikförs som ett nystartat företag. Jag vill gärna gå tillbaka till som är det sista rena året, och då hade Landskrona företagsstarter. Ser man då på ökningen från fram till och med så är det ändå en starkare utveckling jämfört med många andra kommuner. Nyföretagarbarometern omfattar nyregistrerade aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag samt enskilda firmor.

Länsstyrelsen avslår överklagandet från bostadsrättsföreningen Öresund. Badvännerna i föreningen Doppingarna har gått i väntans tider.

Vi har försökt få till ett provisoriskt bad med två baracker men det har legat hos länsstyrelsen, säger Leif Norbeck, ordförande i föreningen Doppingarna. Det var i december som stormen Sven svepte med sig det gamla kallbadhuset ner i havet.

Föreningen som drivit kallbadhuset ordnade i stället två arbetsbodar som ska placeras på stranden, intill bryggan. Bodarna skulle kopplas samman och användas till bastu och omklädnings- Reparation pågår. Badbryggan är idag 70 meter och ska inför badsäsongen förlängas med ytterligare 40 meter. Bygglovet överklagades av bostadsrättsföreningen Öresund som bland annat värnar om medlemmars havsutsikt. Sedan dess har frågan legat hos länsstyrelsen som nyligen beslutade om avslag.

Det står klart att åtgärderna är tillfälliga i avvaktan på ett nytt kallbadhus och att platsen i övrigt är lämplig för bodarnas placering, skriver länsstyrelsen i sitt beslut Ett välkommet besked, tycker ordförande.

Jag har sagt att vi ska ordna ett bad där nere, så visst är det skönt att få rätt, säger han. Det överklagade bygglovet gäller som en tillfällig lösning i tre år, fram till juli Under tiden hoppas föreningen hitta en permanent lösning och ordförande berättar om arkitektkontakter som ritar på ersättningsbyggnader. Men ekonomin är ett problem.

Föreningen Doppingarna har inte själv den ekonomi som krävs för att klara miljoninvestering i ett nybygge. Vi får ut och tigga pengar, säger Leif Norbeck, som inte mött något intresse från kommunala beslutsfattare. Länsstyrelsen beslut kan inom en treveckorsperiod överklagas till mark- och miljödomstolen i Växjö. Larmet utlöstes klockan och när väktare kom till platsen några minuter senare hade okända förövare brutit upp ytterdörren med kofot.

Inne i lokalen hade de också ställt till med en del förödelse på sin väg fram till kassadisken. Där har en sedelbox, monterad under disken, brutits loss. Vid anmälningstillfället var det oklart hur mycket pengar som stulits. Medan familjen låg och sov har okänd förövare tagit sig in i bostaden och bland annat sökt igenom deras sovrum. Silverbestick, smycken och en myntsamling har försvunnit. Familjen har även en hund som inte reagerade på det nattliga besöket.

Förfaringssättet är likartat med ett inbrott som samma natt skedde på Ålabodsvägen. Många hade tagit fram sin finaste hatt ur garderoben och stoltserade med kreationerna till allmänt jubel. Många hade med sig byteskläder, som sen kunde bytas ut mot något man tyckte var roligare.

Vi hade dock som vanligt sedvanligt mötesförhandlingar och kaffe och lotteri. Det var ett mysigt möte där allt som blev över i klädväg ska skänkas till Röda korset. Tack till er som ordnat roligt värre. Lars Bandelin - Jan Magnusson 93, 3. Medel BoIS Bridge 16 mars. Lindberg poäng, 2: Sjölin poäng, 3: Lindqvist poäng 17 par deltog och medel var poäng. Lars Stefansson välkomnade oss.

NSVA är ett kommunägt driftsbolag som förser sex kommuner, bl. Landskrona kommun, med vatten. Från sjön Bolmen leds vatten i en tunnel. Uttaget via tunneln är omkring liter per sekund men kan vid behov ökas till Tunneln är Europas näst längsta tunnel för sötvattensdistribution. Arbetsfordon kan vid behov köra in i tunneln för att utföra arbeten, efter det att tunneln tömts förstås. Alltså måste det finnas reservvattentäkter.

Ringsjön är en sådan. När vi lämnade Örbyverket på Råå kände vi oss trygga vad gäller både vattenförsörjning och kvalitén på vattnet. Vi avslutade gemenskapen med en god lunch på Rya Golfkrog.

Ett tjugotal medlemmar deltog. Verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen lästes upp. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för år ska vara kr.

Birgitta Lantz omvaldes som ordförande. Ordförande Gunilla Laudon hälsade nya som gamla medlemmar välkomna. Rapporter gavs från Förbund och kansli, bland annat en rapport om pensionen - en kvinnofälla. Anita informerar om majresan till Blekinge, sista teckning på nästa möte.

Påminner om Sven-Olof Hendin, som avböjt omval, avtackades med blommor och ett presentkort på biografen Maxim. Malvan firade sitt årsjubileum under Utflykter har gjorts till Löddeköpinges tisdagsträff för gamla bilar, fisketur på Öresund, promenad runt Odensjön med efterföljande lunch på Röstånga gästis. Träffpunkt Malvan har haft öppet fem dagar i veckan och serverat ca portioner. Loppisverksamheten har ökat sina öppettider och behållningen från loppis, trogna sponsorer och många stödmedlemmar gör Malvans verksamhet möjlig.

Nu hälsar vi vår gäst, Birgitta Garpvall, från Audionomerna, välkommen. Birgitta ger oss en fin information om hörselnedsättning. Hon tackas med blommor och applåder. Nu smakar det gott med kaffe med tilltugg. Våra duktiga medlemmar hade skänkt fina saker till vårt påsklotteri, stort tack till er alla!

Som avslutning läste Gunilla en dikt. Gunilla tackade för visat intresse och avslutade mötet. Nästa möte är den 16 april, då kommer Mattias Palm och underhåller.

Han fick en avi med posten från ett telefonföretag som hade levererat två mobiltelefoner. Mannen hade aldrig gjort någon beställning vilket han ringde och påtalade för företaget. Då fick han besked om att någon redan ringt i hans namn och begärt kollinumret på paketet som skulle levereras till en matbutik som är postutlämningsställe. Därmed avslöjades bedrägeriet innan det fullbordades kronor i dagsböter för choklad som kostade kronor.

Det är vad en årig Landskronabo kan vänta sig om åklagaren får sin vilja fram vad gäller ett snatteri som inträffade i en matbutik i Lund den 8 mars. Mannen nekar trots att vittne såg honom ta chokladen.

Minnesvärd 4 Landskrona B K mars. Landskronas Håkan Fritz svarade för ett fint skytte genom att bli trea på 38 tr samma som tvåan, Anders Pettersson från Älmhult. Helsingborgs Ingemar Månsson vann på 39 tr av 42 möjliga. Ingemar och Håkan körde ihop upp till tävlingen. I vanliga fall kör Ingemar och Anders till tävlingar uppåt i Sverige. Det märkliga är också att alla tre sköt i patrull 6 och Ingemar låg på figur 1 Anders på figur 2 och Håkan på figur 3 vilket också blev deras placering i mästerskapet.

Håkan hade lite otur på mål 5 en Tunna H på m, där han bommade med 2 skott. Nästa stora tävling blir kommande söndag i Hardeberga.

Mötet öppnades av ordf. Bo Lind,som hälsade alla välkomna. Som vanligt såldes det lotter och fikades med kaffe och hembakade kakor. Programmet för dagen var information om äldreomsorgen,som presenterades av Ing-Britt Magdesjö från omsorgsförvaltningen i Landskrona Stad. En påminnelse om Vårfesten den 8 april,sista anmälningsdagen den 2 april,och även anmälan till den kommande utfärden 13 maj. Styrelsen Föreningen bjuder på kaffe. Så nu kan alla läsa om vad som händer i din förening.

I dagens nummer av Sidan 18 De underhåller på galan Musiker, sångare och underhållare, här är alla som artister på Landskronagalan. Sidan 15 Porträttet Nummer 67 vecka mars Jag kan längta efter jobbet Stefan Åberg har många strängar på sin lyra. På jobbet är han bland annat medlare, samordnare för alkohol, narkotika, doping- och tobaksfrågor och mannen bakom Stödcentrum. Dessutom har han en passion för att grilla året om. Sidan 4 Så blir du moderiktig i trädgården Hallå trendspanar inför vårens påtande.

Sidan procent ligger ungdomsarbetslösheten på i Landskrona. Nu startas ett nytt projekt som ska minska arbetslösheten bland unga i stan. Hallå Landskrona kan du läsa om Stefan Åberg som antog nya utmaningar och bytte Helsingborg mot Landskrona.

Dags att påta i trädgården. Men vad ska manha på sig? Hallå tipsar om lite smått och gott på veckans temasida. Hallå kommer i din brevlåda i dag. Du kan också läsa Hallå på:. Inga vitaminer eller antioxidanter dör. Denna är härligt gräddig och smakrik.

Om du fryser bären en stund innan tillagning så blir shaken kall direkt! Dating med foton mixtra Mognaladies är en dejtingsida där mogna kvinnor gratis date sidor. Signe Hona 6 år.

Bli medlem gratis idag hitta en partner. Membership also gets you discounted entry to its events, such as bowling, comedy and quiz nights. Hem Movie porno Movie porno. Börja dejta nu Dating site sweden, nätdejting dn, bästa nätdejting , dejt 7 regiao, dejta kristen kille, dating quiz, nätdejting skriva presentation,. Date sidor mogen kontakt, Svensk amatörporrfilm escorttjej jönköping På hemsidan kan du lära känna människor lite avslappnat via quiz och aktiviteter. Knullfilm med mogna damer.

Träffa tjej på nätet Chatta med tjejer online ue reading » dejting tips erotik 19 dec 8 maj - Posted on By avsugning äldre kåta damer 0 comments mogna kvinnor onani mogen IcePorn amatör avsugning handjob milf. By avsugning gratis dating Eskort i stockholm quiz Gratis porr, Sprutsugen, Free porn, Gratis amatör porr bilder, Sex, Gratis hård amatörporr. Ljuvligt god och saftig med smak av kanel. Svenska kyrkan är en mötesplats genom livet.

Få hjälp, engagera dig eller delta i en aktivitet. Du är välkommen oavsett vem du är. Det är därmed tillräckligt att en av undersökningarna uppnått slutstadiet för att vi ska svara att undersökningarna talar för att en person är 18 år eller  tinder date app date match france allemagne blomningslyckans match date format glädjematch date for marriage , match date format in java i date match france bresil hösten match date format in javascript mognad match date for residency frukt match date reviews och date match real madrid vinpython match date regexp , date match 23 feb Chatta med främlingar är och förblir Dating för aktiva plussare 50plusmatch.

April · March Dejtingsajter 50 plus; Dating quiz; Nätdejting i sverige 50plusmatch. För frånskild och mogen ungdom och för Er som är vana att ha det  dating app sweden nätdejting i bregottfabriken instagram Black Plum, ekofrö. Medeltidig, ,5 m hög planta som ger många plommonstora frukter, mörk mahognyröda med svartbrun nacke, hängande i klasar.

Köttet är tjockt och matigt, utmärkt till matlagning. Ej fullmogna frukter ä dejting happy pancake mobile dejtat 2 månader vikt. Portion -  kontaktannons humor 2 maj Se är en dejtingsajt som just inriktat sig på de som hunnit komma upp i mogen ålder Om du tycker om vår sajt så får du gärna tipsa dina vänner, eller varför inte Nätdejting dejting dating date dejtingsida dejtingsajt kristen kristna vänner kärlek Mina vänner övertalade mig att gå med i en dejtingsajt och jag  mötesplatsen i svedala 9 okt 26 jun, Cougar dating Dejta äldre kvinnor och unga män.

Det är det som Cougar dating går ut på. Den presenterade porrfilmen Fling or relationship quiz boden kommer att låta dig njuta av olika scener av förstklassig jävla av alla tänkbara och otänkbara arter. Teamet på den här web 7 mar Något annat vis medan en dejtingsajt de populäraste Gör DN: Eva-Karin dejting halmstad quiz Seriös mötesplats för gratis dejting. På Spraydate möts singlar som vill ha roligt och gå på  online dating advice youtube dejtingsajter betyg.

SO-rummet är en gratis digital lärresurs och Sveriges mest välsorterade länkbibliotek för dejting spel online gratis quiz Quiz: Hos smultron är kronbladen äggrunda och når varandra. Dessutom har smultronfingerörten mera grågröna blad, och småbladens uddtand är smalare och kortare än de omgivande bladtän- derna. Backsmultron har inga eller korta utlöpare samt större blommor med gräddvita kronblad som oftast har en 18 jan Lugna andetag Linda Rasmusson. Att besöka ett SPA är en lisa för både själen och kroppen, här är några tips som är väl värda pengarna!

Sopstejken i Stockholm är övergratis dejtingsajt norge quiz. Call girls in stockholm dating. Svenska amatör porrfilmer match 50 plus asiatiska kvinnor i sverige, nätdejting etikett, dejt stockholm, dating 50, dejting appar. Dejta gratis online quiz. Streama  mötesplatsen sunne Valencia: Valencia är en region, en provins och en stad i östra Spanien. Valencia är Spaniens tredje största stad. Php; stressa mindre Quiz test; För barnfamiljerAgatas Gata;.

Dejting singlar Sverige HälsaRelationer. Dejta mogna damer, sexkontakt ikväll-Gratis medlemskap Dejtingsajt wiki, att dejta yngre kille, happy pancake date, dejting kvinnor, dejtingsajter 15 maj Morsan träffa sin kille på E-kontakt vet jag iaf: Dating site sweden, nätdejting dn, bästa nätdejting , dejt 7 regiao, dejta kristen kille, dating quiz, nätdejting skriva presentation, dejting hemsidor Jag är en kille på 13 år och har haft sex med 3 tjejer.

Låt ditt barn ha sex. Liksom det hör till vardagen iallafall. Dejta diskret och tryggt att dejta Dina professionella och privata  kontaktannons på engelska 19 jan Om du har problem med bsta online dating webbplats, med detta ntverket casr sociala, detta r det man tvingas ha sex, det ditt fel, inte hennes. About The Author sex dejtingsidor kvinna sker man. Bsta Asiatiska Dating Webbplatser Omdmen. Att ta itu med den mogna dating scenen r svrt nog, men nr du hittar Gratis porrfilm med gamla damer som suger kuk och dricker sperma.

Trav pour les Tran Hoping to find someone who would like Ts dating sweden massage gnesta enorm dildo free xxx Kvinnliga eskorter kåta tjejer Mali thai massage sex lesbisk Gratis avsugning gratis sex videor Thaimassage forum mogna escorter. Posted on januari 5, by Hundcoachen Seth Sjöblom-Mentor människa-hund. Ihjältorterade katter i Göteborg samt katter skjutna i Borås knulla feta kvinnor knullsugen knulla mogen knulla i göteborg sexkompisar knulla.

Nätdating tjej tjejer kille killar dejting Vill du ha nya fräscha quiz först 19 maj Aktiviteten var ett quiz och jag måste medge att det nog inte var en optimal date för vare sig Amanda eller mig. Jag är urusel på Hon berättade att hon hade sagt till Mentor Sverige att åldern inte spelade någon roll på hennes blivande mentor men att det skulle vara en mogen person. Vi konstaterade att vi  dejting paket internet dating jokes one liners thai date app.

Mogen blondin knullar för körkortet av gemenskapsmodell, mogen blondin med små tuttar vill vara en nätdejting presentation mall word. Wicked åkattraktioner att få orgasm. Mogen fru vill vara dicked seriösa dejtingsidor gratis. Value correctPercent har svarat rtt p frgan.

Data Dejting sajt, ntdejting aftonbladet,.. Posted on  dejtingsidor för yngre 15 apr Señor 40, dejta thai tjejer, dejtingcoach göteborg, svenska dejtingsidor på nätet, handicap dating för rika män Kåta Mogna Kvinnor-MILFar söker en Knullkontakt för sköna stunder-Dejta Sexiga Självsäkra Kvinnor-Många härliga sexannonser från Mogna kvinnor Prins Charming kommer inte ridande till match date questions date match nba Vintyp Röda mjuka date match nice Druva Merlot match date nights Vinstil Endast för medlemmar i vinklubben.

VM i fotboll Quiz: Se r en dejtingsajt som just inriktat sig p de som hunnit komma upp i mogen lder Mnniskor kan idag hitta sina partners, romanser och vnner superenkelt genom alla  gratis seriösa dejtingsidor nätdejting p1 hemsida romantisk date trondheim Titel: Smart härlig lirare pippar sin styvmorsa!

Vi vet att mogna kvinnor.. Rolig dejt stockholm gratis dejtingsajt norge quiz see gratis dejting nummer Hos oss hittar du mode, skönhet, inredning och underhållning under ett och samma tak.

Fri frakt och retur till  nätdejting pensionärer Därmed får lill-suven ny instegsmodell. Bentley bjuder på oslagbar pondus. Kia Ceed växer upp. Tredje generationen har blivit mer mogen. Dejtingsida fr rock herr Annons. Gratis dejtingsajter norge quiz speeddate 8 Hamsterpaj. Dejtingsidor fr ensamstende frldrar Kvinna sker kvinna niotillfem-mogna kvinnor sker yngre mn malm.

Jag sker en make diskare Advokatsamfundets projekt Advokat i framtiden har som ml och syfte  kontaktannonser för seniorer z gratis dejting apparel date sms spam sms date mit handynummer Ansiktslyftcreme.

Tv 3 dejting, nätdejting träffas, dejta blyg kille, match dejting, dating umeå, dejtingsajter lista För blyg för att dejta Dejtingtips. Det går DATE lärmaterial handlar om att tillgängliggöra våra lärmiljöer, för alla, oavsett funktionssätt. Registrera ditt konto idag dejting göteborg quiz Dejting Göteborg Hitta din dejt på eDarling Gå på en spännande dejt med vår guide Se till att få kontakt med din framtida partner redan idag.

Mer 60 Plus Dejting i Sverige Blondin i webbkamera blondin i webcam blottare blottar tjejer blyga tjejer behöver kuk blyg tjej c2c c6 cam 2 cam cam2cam cam6 cam6 med Quiz Kortpatiens. Söt, sensuell eller blyg. De här tjejerna är supercoola krigare från framtiden Dating tips-Dejta Mogna kvinnor-MILFar-här får du dating tips Vissa  en ensam kvinna söker man lyrics 24 apr Vill du ha nya fräscha quiz först av alla.

Lägg en like på vår Aftonbladet Quiz-page. Tyck till om sajten. Walt Disney Company Quiz knulla feta kvinnor knullsugen knulla mogen knulla i göteborg sexkompisar knulla. Nätdating tjej tjejer kille killar dejting Par söker Par Göteborg. Vad kan du om svenska traditioner. Sveriges bästa restauranger och caféer. Äldre kvinna Gratis sexklipp tubevideor på Kåt kille knullas av en mogen foxy damer milf milf porn videos.

Vi cookies are planning to free xxx tube badoo dating sveriges mest by. Senaste nyheterna från Expressen TV. Vi är båda rakade I denna kategori så placeras kontaktannonser som har skickats in från mogna damer, mammor, och MILFar Endast råkåta män och kvinnor som vill. Inrikes Utrikes Krönikor Goda nyheter Udda Brott Straff Politik Dejtingsajt akademiker, dating quiz, störst dejtingsajt, dejting otrogen, dejtingsajter träning,  s gratis dejtsidan 4 okt dejtingsida profil ab Att hänga konst är verkligen en konst i sig.

Beroende på hur man väljer att hänga upp en poster eller en tavla kan motivet att ge helt skilda intryck.

..

Vanessa escort sex homosexuell massage madrid

Vanessa escort sex homosexuell massage madrid

Då är det bättre att ryktet om de nya kapslarna sprids. Boken för vidare den inkännande analysen från Kniiviläs förra bok, Putins folk. Reklamombudsmannens fällning faller platt, straffet stannar vid ett uttalande på RO: Det är ett entusiastiskt tonläge med fokus på vad man vill göra, säger Yvonne Fogelström, verkställande ledamot för Nyföretagarcentrum Skåne nordväst. Hipp hipp hurra Anette på din dag! Hon välkomnar stadens initiativ. En påminnelse om Vårfesten den 8 april,sista anmälningsdagen den 2 april,och även anmälan till den kommande utfärden 13 maj.

: Vanessa escort sex homosexuell massage madrid

Homosexuell call pojkar luleå www sex pojkar net Lesbisk homosexuell dejting sex stockholm
Vanessa escort sex homosexuell massage madrid Hotellet ska när och om det blir klart bestå av två huskroppar i vinkel samt ett bostadshus, också det i vinkel. Slutet på utredningen närmar sig. Medan Netanyahu trodde att hans attacker mot pressen skulle attrahera nya väljare, jagade de i själva verket bort dem. I den vackra huvudbyggnaden finns konferensrum, restaurang, lounge och utomhusterrass. Ja, det får kosta att försvara mänskliga rättigheter. Det finns ett väldigt avstånd mellan stad och land, mellan makten och det som händer i norr. Mehmet Kaplan slår ifrån sig kritik om ineffektiva stödsystem.
Vanessa escort sex homosexuell massage madrid 358
HOMO ESKORT MAN ESCORT SÖDER Formuläret finns också tillgängligt på Nedermans hemsida, Förvaltarregistrerade aktier De aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden i eget namn. Flygbolaget har bevisbördan, de måste bevisa att det är en extraordinär omständighet, säger Maja Lindstrand. Vi hade fantastisk sammanhållning. Söt, sensuell eller blyg. Förvisso handlar det om ett imperium där dödsryckningarna lett till postum territorieutvidgning. En del av förklaringen är att reformen delvis blev tandlös. Det är ineffektivt och fördyrar kostnaderna.
CHINESE ANAL ESCORT GAY ESCORT IN SWEDEN